agaluszka

 
 
Pokój: 928
Telefon: 237-11-40
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NOTA BIOGRAFICZNA:

Adam Gałuszka urodził się 6.06.1972 r. w Rudzie Śląskiej. W roku 1996 ukończył studia magisterskie na wydziale Automatyki i Robotyki Politechniki Śląskiej, specjalność robotyka.

W roku 1996 rozpoczyna studia doktoranckie oraz podejmuje pracę na stanowisku asystenta na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

W 2001 roku broni pracę doktorską i otrzymuje stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie Automatyka i Robotyka. W 2012 roku publikuje monografię habilitacyjną. W 2014 roku otrzymuje stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych.

Od roku 2001 zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Sterowania, Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej, od roku 2004 w Zakładzie Sterowania i Robotyki tej samej jednostki.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ze Sztuczną Inteligencją, optymalizacją statyczną, teorią gier i grafów, a w szczególności algorytmami planowania i ich złożoności obliczeniowej, wykorzystaniem w planowaniu elementów teorii gier i programowania liniowego. Aktywność dydaktyczna związana jest z przedmiotami związanymi z metodami optymalizacji, teorią sterowania, metodami sztucznej inteligencji.

Dorobek naukowy to ok. 90 publikacji, w tym ok. 10 art. w czasopismach z listy filadelfijskiej, udział w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych w charakterze kierownika lub wykonawcy.

Szczegółowe informacje znajdują się w CV

 

LISTA PUBLIKACJI: