Zakład Sterowania i Robotyki

Instytut Automatyki

Politechnika Śląska

  

Adres:
 
 

 

ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice

tel. (+48 32) 237 21 76
 

fax. (+48 32) 237 11 65

Kierownik:

prof. dr hab.inż. Marian Błachuta prof. Politechniki Śląskiej

Zakład Sterowania i Robotyki powstał 1.10.2004 w wyniku reorganizacji struktury Instytutu Automatyki. W jego skład weszła część pracowników Zakładu Teorii Sterowania oraz Zakładu Robotyki i Automatyzacji Procesów Dyskretnych. W ramach kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej prowadzimy specjalności: Automatyka i Robotyka.