xxxsextres xxxsexwatch xxxporntimes bestfreexxporn.com moviespornov.com Realpornfilms.com eniporn realpornotubex duvpornxxx pornovitube xssn.net

tszkodny

 

Pokój: 440
Telefon: 237-27-22
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NOTA BIOGRAFICZNA:

TADEUSZ SZKODNY urodził się 06.03.1951 r. w Sterkowcu koło Tarnowa. W roku 1970 ukończył Technikum Chemiczne w Tarnowie Mościcach, na specjalności APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA. W roku 1975 kończy studia magisterskie na Wydziale AUTOMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ w Gliwicach na specjalności SYSTEMY KOMPLEKSOWEGO STEROWANIA. W roku 1984 broni rozprawę doktorską pt. "ANALIZA POLA MAGNETYCZNEGO W WARSTWACH FERRIMAGNETYCZNYCH BĘDĄCYCH NOŚNIKIEM CYLINDRYCZNYCH DOMEN MAGNETYCZNYCH". Od roku 1985 do września 2004 zatrudniony jest na stanowisku ADIUNKTA STANOWISKA w Zakładzie ROBOTYKI I AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH, a od października roku 2004 w Zakładzie Sterowania i Robotyki Instytutu Automatyki na Politechnice Śląskiej. W 2005 roku uzyskuje stopień doktora habilitowanego na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Szczegółowa charakterystyka problematyki badawczej wymieniona jest poniżej.

 • Modelowanie kinematyki i dynamiki manipulatorów za pomocą programów obliczeń symbolicznych;
 • tworzenie algorytmów rozwiązywania zadania prostego i odwrotnego kinematyki i dynamiki manipulatorów;
 • opis przestrzeni roboczych właściwych i rozszerzonych i ich komputerowa wizualizacja;
 • identyfikacja parametrów kinematyki manipulatora;
 • wyznaczanie parametrów masowych z rozkładu mas elementów manipulatora;
 • pomiary i identyfikacja parametrów opisujących tarcie na poziomie siłowników;
 • planowanie trajektorii zewnętrznych z uwzględnieniem dynamiki manipulatora i charakterystyk napędowych siłowników;
 • projektowanie serwomechanizmów - dobór nastaw regulatorów gwarantujących aperiodyczność odpowiedzi skokowych;
 • analiza i pomiary napięć układów elektronicznych stanowiących rzeczywiste układy sterowania robotów dla potrzeb wyznaczania partametrów ich schematów blokowych;
 • modelowanie kinematyki i dynamiki robotów z uwzględnieniem interakcji podsystemu sterowania, napędowego i manipulatora z siłownikami zamocowanymi w osiach przegubów członów lub poza nimi, za pomocą Matlaba/Simulinka z rozszerzeniem Real Time Workshop;
 • badania wrażliwości wybranych parametrów ruchu na błędy parametrów kinematyki i dynamiki robota;
 • metody uproszczeń modeli dynamiki robotów i dobór kroku całkowania zapewniające symulację on-line z określonym błędem granicznym symulacji;
 • komputerowa wizualizacja ruchu robotów;
 • kalibracja parametrów kinematyki i dynamiki;
 • projektowanie języków programowania robotów na poziomie zadań;
 • kalibracja geometryczna kamer;
 • wyznaczanie współrzędnych położenia i orientacji obiektów manipulacji na podstawie informacji wizyjnej kamer.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

Prowadzenie wykładów:

 • Podstawy robotyki
 • Układy napędowe robotów przemysłowych
 • Układy manipulacyjne robotów przemysłowych

Prowadzenie ćwiczeń tablicowych:

 • Podstawy robotyki

Prowadzenie zajęć laboratoryjnych:

 • Układy napędowe robotów przemysłowych
 • Układy manipulacyjne robotów przemysłowych

 

LISTA WYBRANYCH PUBLIKACJI:

MRPMM

Szkodny T.: Manipulatory robotów przemysłowych-Modele matematyczne. Skrypt Pol. Śl. nr 1530, Gliwice 1990.

 

 MMRMRP

Szkodny T.: Modele matematyczne ruchu manipulatorów robotów przemysłowych na potrzeby sterowania. Monografia ZN Pol. Śl., s. Automatyka, z. 112, Gliwice 1993.

 

 MiSRM

 Szkodny T.: Modelowanie i symulacja ruchu manipulatorów robotów przemysłowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. S. Automatyka, z.140, Gliwice 2004.

 

 ZZZPR
Szkodny T.: Zbiór zadań z podstaw robotyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, ISBN 978-83-7335-481-4. Gliwice 2008. (wyd.1).
Szkodny T.: Zbiór zadań z podstaw robotyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 978-83-7335-638-2 Gliwice 2010. (wyd.2).
Szkodny T.: Zbiór zadań z podstaw robotyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.ISBN 978-83-7335-162-7 Gliwice 2013. (wyd.3).

 

KRP

Szkodny T. : Kinematyka robotów przemysłowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 978-83-7335-592-7. Gliwice 2009. (wyd.1).

Szkodny T. : Kinematyka robotów przemysłowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 978-83-7880-134-4. Gliwice 2013. (wyd.2).

 

PR

Szkodny T.: Podstawy robotyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.ISBN 978-83-7335-769-3 Gliwice 2011. (wyd.1).

Szkodny T.: Podstawy robotyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.ISBN 978-83-7335-945-1 Gliwice 2012. (wyd.2).

 

DRP

Szkodny T. :Dynamika robotów przemysłowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 978-83-7880-012-5. Gliwice 2013. (wyd.1).

 

Pełna lista publikacji

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Do najważniejszych wyróżnień można zaliczyć:

 • Pierwsza nagroda ogólnokrajowego konkursu zorganizowanego w 1984 roku przez Zarząd Główny PTETiS w Warszawie na temat "Analizy i syntezy pól magnetycznych".
 • Nagroda Sekretarza Naukowego IV Oddziału PAN w 1985 r. za cykl publikacji poświęconych cylindrycznym domenom magnetycznym.
 • Srebrny krzyż zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2000 r.
 • Medal złoty za długoletnią służbę w2010 r.