Pokój:  Telefon:  
Kierownik:      
prof. dr hab. inż. Marian Błachuta  930  32 237 2258 .
Pracownicy naukowi:      
prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Gessing  926  32 237 2165 .
prof. dr hab. inż. Adam Czornik  935a  32 237 1093 .
prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat  936  32 237 1607 .
dr hab. inż. Artur Babiarz, prof. Pol. Śl  933  32 237 2154  
dr hab. inż. Adam Gałuszka, prof. Pol. Śl   928  32 237 1140 .
dr hab. inż. Michał Niezabitowski  935a  32 237 1093  
dr hab. inż. Tadeusz Szkodny  440  32 237 2722 .
dr inż. Roman Czyba  927  32 237 1095 .
dr inż. Damian Bereska  927  32 237 1095 .
dr inż. Robert Bieda  627  32 237 1086 .
dr inż. Krzysztof Daniec  629a  32 237 2787 .
dr inż. Tomasz Grzejszczak  436a  32 237 1142  
dr inż. Rafał Grygiel  929  32 237 1202 .
dr inż. Krzysztof Jaskot  625  32 237 2750 .
dr inż. Roman Koteras  629a  32 237 2789 .
dr inż. Zygmunt Kuś  928  32 237 1903 .
dr inż. Krzysztof Simek  932  32 237 1075 .
dr inż. Krzysztof Skrzypczyk  929  32 237 1202 .
dr inż. Aleksander Staszulonek  439  32 237 2143 .
dr inż. Radosław Zawiski  439  32 237 2143 .
mgr inż. Paweł Iwaneczko  629a  32 237 2789 .
mgr inż. Wojciech Janusz  436a  32 237 1140 .
mgr inż. Jan Kwiatkowski  629a  32 237 2789 .
mgr inż. Adrian Łęgowski  436a  32 237 1142 .
mgr inż. Michał Mikulski  436a  32 237 1142 .
mgr inż. Adrian Olczyk  436a  32 237 1142 .
mgr inż. Dawid Sobel  629a  32 237 2789 .
Pracownicy administracyjni i techniczni:      
mgr inż. Marzena Dudek  931  32 237 2176 .