Semestr letni roku 2014/2015

prowadzący: dr hab. inż. M. Błachuta Prof. Politechniki Śląskiej
miejsce: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, sala 923
termin: środa 8.30-10.00
 
 

Data:

Autor: Temat:

15.10

Krzysztof Jaskot Podsumowanie konferencji KKA i KKAPD
29.10 Adrian Olczyk Algorytmy i modele grafowe w zastosowaniu do wyszukiwania połączeń w sieci komunikacji miejskiej
5.11 Adrian Łęgowski Zadanie odwrotnej kinematyki manipulatora AdeptSix 300
26.11 Grzegorz Studziński Baza Ekspertów jako narzędzie rozbudowy mapy kompetencji Wydziału – zwiększenie liczby ekspertów do 100; 2.Baza Ekspertów - opis możliwości oraz sposobu wprowadzania danych do Bazy, tworzenie treści, logowanie do bazy, zamieszczanie; 2.Zespoły Naukowe – identyfikacja obszarów potencjalnej współpracy z przemysłem oraz realizowanej tematyki badawczej; 3.Prace dyplomowe – szczegóły realizacji, wykorzystanie bazy zgłaszanych prac  https://pd.aei.polsl.pl/ 4.Projekt Brokerzy Innowacji – Podstawowe informacje.

3.12

Dawid Sobel System dozoru wizyjnego zintegrowany z urządzeniem mobilnym i elementami rzeczywistości rozszerzonej

10.12

Jan Kwiatkowski Implementacja algorytmu rozszerzania gęstego przepływu optycznego z wykorzystaniem układu FPGA

17.12

Paweł Iwaneczko Nawigacja osobista

14.01

Tomasz Grzejszczak

Adrian Olczyk

Przegląd rozwiązań automatyzacji testu Persolta
 21.01

Bartosz Burek - jakdojade.pl

Planowanie podróży transportem miejskim z wykorzystaniem informacji o rzeczywistym położeniu pojazdów - doświadczenia elektronicznego planera podróży www.jakdojade.pl.